Elever ger lågt betyg för betygssättning i idrott

7:53 min

Betygssättningen i idrott fungerar inte. Det anser elever som intervjuats i en kommande avhandling i Idrottsvetenskap vid Karlstads universitet.

- De anser att betygen blir väldigt orättvisa, berättar forskaren Madeleine Wiker.

Inför sin avhandling om hur elever upplever idrottstimmarna har hon intervjuat niondeklassare i 11 fokusgruppsintervjuer från olika skolor med 5-6 elever i varje grupp. 

- Det alla elever säger är att inom idrott och hälsa måste man kunna allt innan man kommer. Man kommer inte för att lära sig, utan man visar upp vad man kan och får ett betyg på det. Det blir ingen utveckling, och så är det ju inte tänkt att det ska vara, säger Madeleine Wiker.

Vad kan detta bero på?

- Jag tror det handlar om att det är ont om tid. Lärarna försöker göra så mycket de kan utifrån kursplanen, och det blir väldigt få genomgångar, så de kan inte öva och träna sig inom de olika momenten. Då blir det en känsla hos eleverna att de ska upp på en scen och visa upp.

Regeringen och alliansen är överens om att antalet idrottstimmar ska utökas för att eleverna ska röra på sig mer. Men för att nå de elever som inte sportar på fritiden behövs ett nytänk, tror Madeleine Wiker.

- Just nu är det en ganska stor andel elever som inte deltar alls på Idrott och hälsa. De vågar inte vara med för de vet inte vad de blir utsatta för.

En lösning för att få mer rättvisa betyg i idrott och hälsa vore att göra om betygssystemet, tror Madeleine Wiker.

- Vi kanske behöver fler betyg i ämnet som det är inom NO och SO? Jag skulle verkligen vilja ha en diskussion om det här.