Naturvård bakom rivning av damm

0:56 min

Rivningen av dammen mellan Acksjön och Acksjöälven i Hagfors påbörjas idag. Dammens syfte har varit som regleringsdamm för vattenkraften i Klarälven.

Det finns olika anledningar till att dammen nu rivs men den främsta är av naturvårdsskäl förklarar Axel Emanuelsson som är konsult vid rivningen. 

– Det handlar om att återskapa vandringsvägar för fisk och annan fauna. Det är för att de ska kunna ta sig upp och ned och till och från sjön. Och att man återfår naturliga nivåvariationer i sjön. 

– Det är även för att dammen inte används så mycket till reglering längre, säger konsulten Axel Emanuelsson. 

Det tillskott som regleringen av dammen tillför är inte tillräckligt för att välja att ha kvar den. 

– Då är det bättre att satsa på en naturvårdsåtgärd istället och ta bort dammen.

Regleringen kommer att fortsätta men med hjälp av andra, större dammar.