Trots nybygge - risk för tomma operationssalar

3:38 min

Det nya operationshuset vid Centralsjukhuset i Karlstad har stor brist på specialistsjuksköterskor. Till våren planeras de sista operationssalarna i nybygget att öppna, men på grund av personalbristen kan de komma att stå outnyttjade.

– Vi behöver ha bemanning för ytterligare en sal och då behöver vi bli ytterligare tre till fem personer, säger Lars Mattsson, verksamhetschef och överläkare på operations- och intensivvården i Karlstad och Arvika.

Redan idag står en operationssal outnyttjad störstadelen av tiden på grund av bristen på specialistsjuksköterskor. Det nya operationshuset omfattar i dagsläget femton salar, men man har oftast bara personal för att bemanna fjorton av dom. Och i mars när den sista etappen av operationscentrum är färdigbyggd kan även de salarna komma att stå tomma.

Marie Rantala är facklig representant för Vårdförbundet på operationscentrum och hon menar att det inte går att öppna de nya salarna utan fler anställda.

– De bemannar kanske några salar på rött men stänger samtidigt salar på grön och blå sida för att det inte finns personal, säger hon.

Bristen på framför allt specialistsjuksköterskor får enligt verksamhetschef Lars Mattsson konsekvenser dels för operationskön som idag består av 4700 Värmlänningar men framför allt för antalet inställda operationer som under året varit drygt 700.

– Vi har haft perioder under året då vi haft en helt oacceptabelt stor andel strykningar. Vissa veckor till och med över tolv procent av de som planerats opererats, säger Lars Mattsson.

Den höga arbetsbelastningen får också konsekvenser för den befintliga personalen, det menar Marie Rantala på Vårdförbundet.

– De som ska bemanna salarna har dagligen besvärligt med att få vardagen att gå runt och vi ringer in pensionärer för att kunna bemanna salar, säger hon.