Inget spår av mässling här - men se över vaccinationen

0:46 min

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är i stabsläge efter att totalt åtta fall av den smittsamma sjukdomen mässlingen har konstaterats. Än så länge berörs inte Värmland.

Smittspårning pågår och än så länge berörs inte Värmland av utbrottet i Göteborg.

– De flesta värmlänningarna är immuna mot mässling, antingen genom vaccination eller för att man har gått igenom sjukdomen, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén. 

Men han uppmanar värmlänningarna att se över sina vaccinationer. De som är födda före 1960 har utsatts för smittan och 1971 infördes mässlingsvaccinationen, men den som är född däremellan har inget skydd, om hen inte har vaccinerats. Dessutom krävs två doser för ett långvarigt skydd, något som infördes först 1982.