Studenten: Viktigt med diskussion i utbildningen

2:14 min

Studenten Emil Björk tycker att förskollärarutbildningen kan bli bättre på att sprida kunskap om barn som lever i missbruksmiljöer.

P4 Värmland har tidigare rapporterat om en rapport från nykterhetsförbundet Junis som visar att förskollärarstudenter inte anser sig ha tillräckligt mycket kunskap om barn som kommer från familjer där det finns missbruk.

Emil Björk gästade P4 Värmland för att prata om förskollärarprogrammet. Han har ett år kvar på utbildningen på Karlstads universitet och tycker att det finns saker som borde förbättras:

– De här orosmomenten att man inte upplever sig kunnig nog förhindrar att man tar upp de här sakerna med sina kollegor.

Han tycker att det måste pratas mer om de här typerna av problem.

– Det om något är viktigt att vi på lärarprogrammen har en form av diskussion, säger Emil Björk.

Programledaren för förskollärarprogrammet på Karlstads universitet, Anita Malmgren, menar att utbildningen är en av de bättre i landet. Hon pekar specifikt på den samverkansvecka som görs i samverkan med socionomstudenter och yrkesverksamma som kommer i kontakt med utsatta barn:

– Jag brukar också själv hålla föreläsningar om hur man kan upptäcka barn som far illa.

Anita Malmgren menar att förskollärarprogrammet alltid strävar efter hög kvalité.

– Det finns inga färdiga facit som man kan ge till dem. För oss är det viktigt att vi kan ge studenterna en grund. Självklart kan vi bli bättre. Vi måste alltid vara på tå och ge mer och mer, säger Anita Malmgren.