Dieter - vår tids religion

1:13 min

Religioner har ersatts med olika dieter, det är en tendens som två forskare pekar på i SVT:s program Bästa dieten. De menar att dieternas hårda regler är något man underkastar sig likt hur man kan underkasta sig en religion.

– Framförallt pratas det mer öppet om det. De som följer dieter, det är som att det är lite som en religion för man vill få andra att göra det också. Man nöjer sig inte med att man själv mixtrar med maten utan man ska helst predika om hur otroligt bra man mår, säger Marina Sjöberg dietist. Hon tycker inte att man ska hålla på med dieter.

Om man inte ska underkasta sig den här dietreligionen men ändå kanske borde lägga om sina vanor lite, vad är ditt bästa tips?

– Lägg till saker som är bra först och främst. Att man inte förbjuder sig själv någonting för det finns inget som är negativt. I för stor mängd kan det vara negativt för vissa personer. Men att man lägger till vanor som man trivs med, man kan aldrig ändra sig till något som man inte trivs med, säger Marina Sjöberg.