Innovationspris till personal på Dalbygården

1:20 min

Personal på demensavdelningen Ängen på äldreboendet Dalbygården i Sysslebäck får årets innovationspris från BPSD-registret.

BPSD-registret står för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Hos demensavdelning i Sysslebäck har man jobbat på ett projekt med ett digitalt signeringssystem som heter Appva. Systemet säkrar att patienter får rätt vård och att den också har blivit utförd. Man har under de två år systemet provats spridit det till hemtjänsten och andra äldreboenden.

– Nu ska vi fira priset för att vi kunnat påvisa att det varit bra och sedan fortsätta att använda det, säger Carina Stenmark, demenssjuksköterska på Dalbygården i Sysslebäck.