Varning för ishalka och snöfall

0:54 min

SMHI har utfärdat en klass 1 varning för plötslig ishalka i de södra delarna av landet. Samtidigt ligger det en klass 1 varning för snöfall i Värmland.

Nu på morgonen rör sig ett snöfall in över sydvästra Sverige och övergår i regn söderifrån. När den blöta nederbörden faller på kalla ytor uppstår risk för ishalka, först i sydvästra Sverige, och från kvällen även i Östergötland och Svealand.

I Värmland faller det snö nu på morgonen och lokalt förekommer stora mängder. Senare på förmiddagen kan det också bli ishalka där. 

Under eftermiddagen och kvällen når nederbördsområdet de östra delarna av landet, och då kan det bli ishalka även där. 

Det kommer också att blåsa mycket starka vindar. Det gör att det också finns en klass 1 varning för lågt vattenstånd i Öresund, Bälten och Sydvästra Östersjön. I Bottenviken är läget det motsatta, där finns en klass 1 varning utfärdad för högt vattenstånd.

Enligt Trafikverket är det halt redan nu på morgonen i stora delar av södra Sverige, och det har lett till runt tio singelolyckor, där föraren troligen har hållit för hög hastighet i förhållande till underlaget. 

– Det kom ett snöfall sent igår kväll, och efter det började det regna, och med tanke på att vägbanan är väldigt kall så fryser det till is och blir isfläckar, och det är lurigt för de kan vara svåra att upptäcka, säger Bengt Olsson på Trafikverket.

Den hårda vinden kan också ställa till det på vägarna. 

– Det som kan hända är att grenar knäcks på träd och saker från trädgårdar kan blåsa ut på vägarna. Det är framför allt på det mindre vägnätet som man behöver vara lite observant så att man inte kör på något.