Satsning på motorcrossen i Filipstad

1:36 min

Pengar till ny bansträckning av motorcross-banan ska ge bättre träningsmöjligheter och färre träningsdagar.

 På Filipstads motorstadion Flottuvan så finns både en motorcross-bana och en folkrace-bana men hittills så har man inte kunnat träna tillsammans på grund av att banorna korsat varandra.

Nu har man dock påbörjat en ombyggnad av motorcross-banan som gör att man får två separata banor och kan samordna sina träningsdagar.

– Vi ska ha gemensamma träningstider vilket vi inte kunnat ha tidigare å då tar vi bort en av träningsdagarna som kunnat störa de närboende säger Niclas Vikingasköld.

Filipstads kommun och SISU Värmland har bidragit med 320,000 kronor till ombyggnationen som planeras vara klar senare i vår och Niclas Vikingasköld menar att ombyggnationen också är viktig för tävlingsverksamheten på banan.

– Vi har fått mellansveriges två största tävlingar hit i slutet på augusti och Niclas Vikingasköld menar också att det här en viktig satsning för att få fler ungdomstävlingar till Filipstad i framtiden.

– Här har vi en jättepotential för det här är en av de bästa sandbanorna i hela Sverige säger Niclas Vikingasköld som är ordförande i Filipstads motorcross-klubb.