Svårare få insyn i Grums än andra kommuner på webben

4:45 min

Att få insyn i den lokala demokratin via sin kommuns webbsida är svårare i Grums än i resten av länet, visar P4 Värmlands granskning. Grums är den enda av länets 16 kommuner som inte publicerar politiska beslutsprotokoll.

Det beror på dataskyddsförordningen GDPR, säger administrativa chefen Christina Olsson.

– Vi tog bort dem i samband med GDPR i fjol. Det var ett val vi gjorde, för annars hade vi varit tvungna att gå igenom alltihop och det hade vi inte möjlighet att göra, säger hon.

Det handlar om den lokala demokratin. Att som kommuninvånare följa och ha chans att påverka en kommunal fråga är svårt, om man inte vet att den står på agendan. P4 Värmland har därför granskat kommunernas webbsidor, och jämfört vilka offentliga handlingar som läggs ut.

Alla länets 16 kommuner utom Grums publicerar beslutsprotokollen efter mötena i till exempel kommunstyrelse och fullmäktige. Och 7 av 16 kommuner har sökbara e-diarium. Alltså register över upprättade, inkomna och utgående handlingar, till exempel post till och från kommunen.

Kil hör till de kommunerna. Öppenheten och insynen är viktig, säger Kils administrativa chef Cecilia Hurtig, som ser publicering av protokoll som en självklar service.

– Jamen det är ju självklart, så att våra kunder ska veta vad vi gör. Det är givet att man lägger ut protokollen, definitivt, men även kallelser så att de ser innan besluten är fattade så att de kan kontakta politiken, säger Cecilia Hurtig.

På Grums sajt läggs bara kallelser med ärenderubriker till kommunstyrelse och kommunfullmäktige upp, utan ytterligare bakgrund.
 
– Men handlingarna finns ju på biblioteket, så vill man titta på handlingarna finns de där, säger Christina Olsson.

Men är inte det ett lite gammaldags synsätt, att man ska gå och se de fysiska handlingarna på biblioteket. 2019 kanske man kan förvänta sig att man ska kunna göra det på webben?

– Ja, så kan det vara. Men eftersom rättsläget är oklart när det gäller den nya dataskyddsförordningen och man inte ska lägga ut personuppgifter, då har vi gjort den här bedömningen.

Vad tänker du om att ni gör annorlunda än andra kommuner?

– Hur andra kommuner gör, det får de göra som de finner lämpligt. Men den här bedömningen har vi gjort.

Men det innebär att Grumsborna har sämre insyn i sin kommun än vad många andra värmlänningar har i sina kommuner?

– Ja, det är möjligt. Men offentlighetsprincipens regler lever vi upp till.

Christina Olsson säger också att ambitionen är att så småningom kunna börja publicera protokoll på webben igen, när man kan göra det på ett säkert sätt.