58 procent på två år

Orosanmälningar ökar - utredningar minskar

1:31 min

Orosanmälningar som gäller barn ökar i Karlstads kommun, samtidigt som socialtjänsten öppnar färre utredningar.

– Vi är ute och informerar mycket till de som är anmälningspliktiga så att de har fått ökad kunskap om när de ska göra anmälningar till socialtjänsten, säger Jörgen Pierrou som är enhetschef för mottagningsenheten på Familjeavdelningen.

Pierrou menar att samarbetet har blivit bättre mellan socialtjänsten och andra instanser som har anmälningsplikt, som till exempel skolor och vårdinsanser.

– Vi har ju märkt att vi har fått in mer från vuxen- och barnpsykiatrin, säger Jörgen Pierrou.

När en orosanmälan kommer in till socialtjänsten görs först en förhandsbedömning. Efter förhandsbedömningen tas beslut om utredning ska öppnas.

Den grupp av anmälningar som ökat mest är anmälningar som gäller vårdnadshavare som är i ett missbruk. Mellan 2016 och 2018 ökade den gruppen anmälningar med 58 procent enligt de siffror som P4 Värmland begärt ut från Karlstad kommun.

– Det kan finnas en föräldrer som tar sitt ansvar och skyddar barnet från den vuxne som är i ett missbruk. Då har vi ingen grund för att inleda utredning. Det finns ingen fara för barnet då, säger Jörgen Pierrou.