Stora angrepp av granbarkborren - nu inventeras skogen

4:12 min

Karlstads kommun har drabbats hårt av angreppen från skadeinsekten granbarkborren och stora områden med granskog har dött till följd av detta. Nu inventerar kommunen skogen för att minska spridningen.

Granbarkborren är en ungefär fyra millimeter lång skalbagge som angriper granar och förökar sig under barken. Den har idag kommit att bli den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Den gör det främst i färska vindfällen men blir de tillräckligt många så kan de angripa även levande stående träd och det är därför viktigt att se till att den inte sprider sig.
Detta görs genom att ta ner och köra bort skadedrabbad skog.

Det här är en stor utmaning för Karlstads kommun som äger knappt 7000 hektar skog. Därför genomför nu kommunen tillsammans med Skogssällskapet en inventering som ska hjälpa till att kartlägga angripna granskogar.

– Vi försöker identifiera dom här områdena som är angripna och det gör vi genom att vara ute i fält. Det kan till exempel vara bark som har lossnat, det kan vara spån efter granbarkborren vid roten. Vi tittar hur kronorna ser ut, om barren är röda istället för gröna, säger Håkan Eriksson som är enhetschef för skog och friluftsliv på Karlstads kommun.

Hur stort är det här problemet?

– Vi ser att vi har områden som är ganska hårt angripna och det är främst i våra rekreationsområden, där skogen är gammal och överhållen och då också extra känslig för angrepp. Jag tror att det är allvarligare än vad många tror. Här på platsen har ju många granar dött och det är vår finaste skog som vi har, säger Håkan Eriksson.