Reportage

Rawda Aboud - från sjuksköterska i Syrien till arbetssökande i Filipstad

4:54 min

Rawda Aboud flydde först kriget i Syrien, sen hot och hat efter att hon konverterat till kristendom i Småland. Nu hoppas hon på en trygg framtid i Filipstad.

För Rawda Aboud har de senaste sex åren varit en enda lång flykt, från Syrien, till Egypten, Libyen, Italien och sen Sverige. Men flykten stannade inte där, när hon konverterade från islam till kristendomen blev livet i lilla Hult i Småland otryggt och hon flyttade ännu en gång.

Nu trivs hon med livet i Filipstad, men kämpar för att få ett jobb så att hon kan försörja sig själv och sin familj och slippa flytta igen.