Region Värmland

Region Värmland inför avgift för långliggare på bårhus

2:09 min

Tiden mellan dödsfall och begravning har ökat i Sverige och nu vill Region Värmland ta ut en avgift på 5000 kronor i veckan för de anhöriga som inte hämtar ut sina döda inom lagens tidsgräns.

Enligt den nya begravningslagen som kom 2012 får det gå högst en månad innan en död människa begravs, med möjlighet till dispens i ytterligare en månad. Utrymmet i bårhusen är anpassade efter lagstiftningen, som inte alltid hålls.

– Vi har haft fall som legat över två månader, och där Skatteverket och kommunen inte kunnat agera, säger Charlotta Gestblom som är verksamhetschef på patologin på Centralsjukhuset.

I genomsnitt tog det förra året 22 dagar mellan dödsfall och begravning, enligt statistik från Sveriges auktoriserade begravningsbyråer. Bårhuset i Karlstad är allt oftare överbelagt.

– Över storhelger är det nästan alltid problem men också vid influensaperioder, berättar Charlotta Gestblom.

Men platsbristen är inte det enda skälet till att regionstyrelsen nu föreslår den ovanliga åtgärden att införa en avgift. Den etiska aspekten är viktigast, menar Charlotta Gestblom:

– Vi måste trycka på så att man begraver sina anhöriga. Man kan inte stoppa processen av kroppen, och att avlidna ligger kvar på ett bårhus efter två månader är inte etiskt försvarbart.