Utsatta barn

Se Barnen: Stärk rätten för barn som bevittnar våld hemma

1:31 min

15 000 barn i Sverige upplever fysiskt våld mellan sina föräldrar. Idag räknas dessa barn som brottsoffer, men inte som målsägande. Nu kräver nätverket Se Barnen att lagen ändras.

Barn som upplever fysiskt våld mellan sina föräldrar räknas enligt lag som brottsoffer och har därmed rätt till stöd, hjälp och brottsskadeersättning, men däremot så räknas de inte som målsägande. Det här är något nätverket Se Barnen vill ändra på.

– Då får de ett juridiskt ombud som kan berätta vad som händer, lyssna vad barnen har att säga och föra deras talan, säger Harald Cohén, domprost i Karlstad.

Harald Cohén, engagerad i nätverket, har träffat barn och ungdomar som har bevittnat fysiskt våld och han menar att många gånger har händelserna påverkat hela deras liv.

– Jag hoppas att det ska få fokus mer på de här frågorna så att vi kan hjälpa barnen. Alla barn har rätt att växa upp i familjer utan våld, säger Harald Cohén.