Karlstads kommun

Välsviken ett steg närmare att bli ny stadsdel

1:49 min

Politikerna i Karlstad planerar för en ny stadsdel i utkanten av staden. Det handlar om Välsviken, idag ett känt handelsområde.

Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad har nu godkänt en fördjupad översiktplan som bland annat innehåller handel, industri, service och inte minst - uppemot 2 000 bostäder.

– Vi ser potential för 2 000 bostäder framöver, säger Magnus Resare, moderat och andre vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnen och utvecklar:

– Vi tror att folk vill bo på olika sidor av staden och i olika typer av områden. Välsviken är ett komplement till det vi har nu, man hamnar i naturen men samtidigt är det stadsnära.

Nästa steg är att den fördjupade översiktplanen nu ska godkännas av kommunfullmäktige