Utbildning

Riksrevisionen granskar undantag från skolplikten

1:37 min

Efter fallet med de gömda barnen i Ystad, har Riksrevisionen nu beslutat att inleda en granskning av undantag från skolplikten.

Alla landets kommuner har blivit ombedda att skicka in beslut tagna under förra läsåret gällande andra sätt att fullgöra skolplikten på.

Granskningen är tänkt att visa om kommunerna tolkat gällande styrdokument på samma sätt, eller om dokumenten behöver ändras.

– Vi tittar på det som vi har mandat att titta på, det vill säga vad regeringen gör. Och ställer oss frågan om de styrdokument som finns kring skollagens paragrafer om skolplikten är tillräckliga och ändamålsenliga, säger Sofia Sandgren Massih, som är revisionsdirektör och projektledare.

Det var när en nytillträdd skolchef kontrollerade uppgifterna om Ystad-barnens påstådda skolgång utomlands, som det upptäcktes att de hölls gömda i ett hus i Ystad.

Nu vill Riksrevisionen granska alla beslut, både medgivanden och avslag, som kommunerna tagit gällande annat sätt att fullgöra skolplikten. Myndigheten vill även ha in beslut om upphörande av skolplikt på grund av varaktig utlandsvistelse under läsåret 2018/2019.

– En fingervisning om de här styrdokumenten är ändamålsenliga är ju om alla kommuner tolkar dem ungefär likadant, säger Sofia Sandgren Massih.