Arvika

Medborgarförslag: Låt kommunala grönytor växa upp till ängar

1:27 min

För att gynna den biologiska mångfalden borde Arvika kommun sluta klippa sina stora grönytor korta. Det föreslås i ett medborgarförslag som kommunledningsstaben ställt sig positiv till.

Pensionerade läkaren Tom Åhrén har skrivit förslaget, som återremitterats och nu ska utredas mer - för beslut i kommunstyrelsen i oktober:

- Mitt förslag går ut på att de här sterila gräsytorna borde göras om till blomsterängar så att bina och humlorna och alla andra pollinerande insekter kan överleva, säger Tom Åhrén, som själv har skapat en blomsteräng i sin egen trädgård.