Karlstad

Rev skaterampen av misstag – kommunen ber om ursäkt

1:53 min

På Borgmästarholmen har Karlstad Skateboardklubb en egenhändigt byggd och finansierad ramp. Till medlemmarnas stora förvåning revs den av kommunen igår morse.

– Först får jag väl be skateboardklubben om ursäkt. Det har gått väldigt, väldigt fort. Vi håller ju på med att planera ett centralt beläget motionsspår med ett utegym där skaterampen ligger. Tanken är ju att den rampen ska ersättas på en annan plats, säger Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör i Karlstad.

Mats Ahrén säger att klubben ska vara involverad i hur den nya skaterampen ska byggas och var den ska ligga. Kommunen kommer nu att ha ett möte med klubben för att diskutera hur man ska lösa det framöver.

Men förtroendet för kommunen har naggats i kanten menar klubbens Rasmus Pettersson:

– Det är en brist i förtroende och förståelse från kommunens sida. Att de inte riktigt respekterar hur hårt vi jobbar med vår verksamhet.