Lantbruk

Informationskväll om gödsel ska gynna hästägare

1:18 min

Länsstyrelsen i Värmland anordnar informationskväll för hästägare och företagare då dem inte har fått lika mycket hjälp som andra former av lantbruk.

Under onsdagskvällen kan hästföretagare och hästägare träffas för att få information om näringsläckage. Sandra Tjärning är projektledare på Länsstyrelsen i Värmland och tycker det är viktigt med mötet.

– Vi ville rikta in oss på hästägare och hästföretagare för dem har inte fått hjälp i samma utsträckning.

En av dem som kommer medverka på mötet är hästägaren Karin Söderkvist.

– Jag har bott här i 15 år och har gått från en hövall till en åker, då har ju något med pH-värdet hänt, menar Karin Söderkvist.