Flytt av fyllevård försenas

1:32 min

Öppningen av Region Värmlands planerade tillnyktringsenhet har försenats. Polisen och Kriminalvården får fortsätta ha ansvar för omhändertagna berusade personer fram till nästa år.

2011 föreslog en statlig utredning att ansvaret för omhändertagna berusade personer skulle ligga på vården. Först 2018 beslutade regionen att en tillnyktringsenhet skulle öppnas samma år.

– Det är olyckligt att det dröjt så, det är framför allt lokalfrågan som varit den stora knuten, säger Anders Olsson, biträdande områdeschef för öppenvården inom Region Värmland.

Prognosen är att tillnyktringsenheten ska öppna under första kvartalet 2020.