Omdebatterat område

Detaljplan för muminvärld föreslagen

Nu har stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad gjort ett förslag till en detaljplan för Skutbergets sagovärld som kan komma att godkännas av kommunfullmäktige.

Men detaljplanen har en lång väg att gå innan den hamnar hos fullmäktige. Först ska förslaget till detaljplan godkännas av stadsbyggnadsnämnden i mitten av oktober. I november ska kommunstyrelsen säga sitt och beroende på utfallet så kommer frågan att troligtvis tas upp i kommunfullmäktige.

Enligt ett pressmeddelande från Karlstad kommun så innebär planförslaget att en sagovärld kan etableras inom ett cirka 12 ha stort område i nordöstra delen av Skutberget inklusive ön Ytterholmen.

Större byggnader som teater, butiker och restauranger får placeras inom områden som idag används till bland annat parkering. Mindre byggnader placeras i skogsområdena med höga krav på bevarande av mark och träd.