Månsberget

Handelsområde halverat på grund av naturvärde

1:36 min

Ny detaljplan föreslår en halvering av handelsytan för ett nytt handelsområde på Månsberget i Karlstad. Detta till fördel för höga naturvärden.

Planerna att bygga ett handelsområde på Månsberget utanför Bergviks köpcentrum har varit omdiskuterade. Nu har stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott skickat ut ett förslag på detaljplan för granskning. I det har man minskar storleken på handelsytan till ungefär hälften.

– Vi vill spara så mycket natur och grönytor som möjligt i den här planen, säger Erik Nilsson(KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.