Ungdomars drogvanor

Allt fler niondeklassare i Värmland röker

2:18 min

Det är fler 15-åringar i Värmland som röker nu jämfört med för två år sedan. Det framgår av Region Värmlands rapport "Elevers drogvanor 2019".  I Årjäng uppger 31 procent av niondeklassarna att de rökt det senaste året.

2017 uppgav 10 procent av 15-åringarna i Värmland att de det senaste året rökt varje dag, nästan varje dag, eller att de röker ibland. 2019 är motsvarande siffra 12 procent.

Läs hela undersökningen.

Men skillnaden mellan kommunerna är stor. I Säffle och Storfors uppger färre än fem procent att de rökt – i Årjäng handlar det om 31 procent.

– Det är ju självklart inte bra och man kan väl försöka få ned den siffran. Att vi ligger så högt över genomsnittet i Värmland är inte bra, William Barzgar, elevrådsordförande på Nordmarkens skola.

Annika Andersson är länsstyrelsens samordnare i frågor om alkohol, narkotika, dopning och tobak:

– Det är klart att det är oroväckande och vi behöver stärka det tobakspreventiva arbetet i länet.

FAKTA:
Totalt svarade 1 942 värmländska elever i årskurs 9 på en webbenkät. Enkäten besvarades anonymt under lektionstid. Enkäten innehöll 43 frågor och besvarades under vecka 39- 42 2019.