Karlstad

Så ska kommunen upphandla lokal mat

1:22 min

Genom att ställa krav på tjänster kopplade till råvaror hoppas Karlstads kommun kunna kringgå EUs regler, som inte tillåter att man kräver lokala produkter.

Karlstads kommun har nu bjudit in lokala matproducenter till en upphandling av lokala råvaror, något som egentligen inte är möjligt enligt EU-regler. Men genom att ställa krav på tjänster kopplade till produkterna, och inte på själva produkterna, hoppas kommunen kunna kringgå regelverket.

– Vi ska kunna få hjälp av odlare att ta hand om råvarorna i köket, säger Jeanette Karlsson, upphandlingskonsult på Karlstads kommun.

De vill också att till exempel skolelever ska kunna komma ut och besöka gårdarna.