Motorsportveckan

Stora brister i kontanthanteringen visar utredning

1:29 min

Det har funnits stora brister i hur man hanterat kontanter under Motorsportveckan i Karlskoga de senaste åren, visar en extern utredning beställd av kommunen.

Efter en polisanmälan i somras gällande grov förskingring under Motorsportveckan i Karlskoga ett par år tidigare, beställde det kommunala bolaget bakom evenemanget en extern utredning. Utredningen visar på omfattande brister i kontanthanteringen.

– Man har tagit betalt utan att ge ut kvitto och det är omöjligt att se hur många knallar som har ställt ut, säger Anna Ragén, som är kommunens aktieägarrepresentant.

Men om kommunen kommer att gå vidare med en mer omfattande utredning eller göra en egen polisanmälan för att ta reda på om pengar verkligen har förskingrats, är för tidigt att säga enligt Anneli Bramvehl (M), ordförande i styrelsen för Karlskoga näringsliv och turism AB, det kommunala bolag som arrangerat Motorsportveckan.

– Det är svårt att se vad den utredningen skulle landa i. Och det får man ju ställa i relation till vad en sådan utredning skulle kosta, säger Anneli Bramvehl.