Kulturarv

Nytändning för Finnskogen

1:42 min
  • Finnskogen har sedan två år påbörjat en ansökan om att bli ett av Unescos världsarv, något som fått initiativen kring att berätta om kulturen att öka. 
  • Det kan ta tio till 15 år innan klassningen är färdig, men redan nu märks ett ökat intresse. 
  • I rökstugan på hembygdsgården Karmenkynna i Lekvattnet berättar Monica Björklund som är byggnadsantikvarie på Torsby Finnskogscentrum om hur det märks.