Sjösäkerheten ifrågasatt efter Vänerhaveri

Lastfartyget Alloras grundstötning i Vänern visar tydligt att sjösäkerheten i svenska farvatten inte är tillräcklig. Det anser Holger Gustafsson, riksdagsledamot för kristdemokraterna i Skaraborg.

Han menar att svenska myndigheter borde granskas för att se vilka brister som finns i svensk sjösäkerhet. Orsaken är att Allora, som de senaste åren belagts med nyttjandeförbud, ändå har tillåtits att trafikera känsliga farvatten vid tre tillfällen. Om båten varit lastad med t.ex. olja hade en stor miljökatastrof varit ett faktum, säger Holger Gustafsson.