Skolmaten viktig

Karlskoga och Degerfors är två kommuner där man insett att skolmaten är viktig i folkhälsoarbetet. Skolmatens vänner har gjort en undersökning och kommit fram till att de båda kommunerna har genomgått en revolution i tänkandet när det gäller skolmaten som fler borde ta efter.