Diagnos viktig för behandling av astma

Åtta procent av de vuxna och fem procent av barnen i Värmland har astma.

Det visar en avhandling gjord av Karlstadsbon och familjeläkaren Mikael Hasselgren.

Avhandlingen ger också vid handen att primärvården har kontakt med majoriteten av patienterna med astma, men alla får inte en fastställd diagnos.

Något som är viktigt för att en patient ska kunna få en effektiv behandling.