Borgerlig vigselförrättare kritiseras av länsstyrelsen

Länsstyrelsen riktar en allvarlig erinran mot en borgerlig vigselförrättare i södra Värmland.

Detta för att denne genomförde en borgerlig vigsel trots vetskapen att den inte föregåtts av en giltig hindersprövning.

Vigselförrättaren har i sitt yttrande sagt att hon tyckte synd om paret och hoppades att hindersprövningen kunde ske i efterhand.

Trots att det enligt länsstyrelsen kan handla om tjänstefel avskrivs ärendet och vigselförrättaren får enbart en allvarlig erinran.