Fackförbund vill inte ha Karin Malmqvist som chef

Landstingsledningen val av ny länsverksamhetschef för allmänmedicin inom landstinget i Värmland ogillas av de fackliga organisationerna.

Enligt SKTF, Kommunal och SACO är valet av Karin Malmqvist olämpligt då de menar att Malmqvist saknar ledarerfarenhet från större organsiationer.

Dessutom anser facken att tillsättningen gått för snabbt och att landstingsledningen inte följt riktlinjerna vid rekrytering av chefer.

Dock kommer inte facken att driva detta vidare till MBL-förhandling.