Regeringen ger Värmland 30 miljoner

Regeringen gav idag sammanlagt 120 miljoner kronor till de län som drabbats hårdast av neddragningar inom försvaret.

Länsstyrelsen i Värmland får 30 miljoner kronor för utvecklingsarbete i Karlstad, Kristinehamn och Hammarö. Bland annat ska det satsas på tre kompetenscentra inom pappers/förpackningsutveckling, metallbearbetning och IT. Regeringen tänker ge mer pengar längre fram. Landshövding Eva Eriksson säger att regeringens besked idag är mycket glädjande. Nästa vecka kommer länsstyrelsen att ta beslut om att kommunerna får de medel som man tidigare begärt.