Säffle får statliga pengar för omsorgsprojekt

Säffle kommun har utsetts till testkommun med uppgift att utbilda äldreomsorgspersonal. Kommunen har fått 2,6 miljoner kronor i statligt stöd för att förbättra äldreomsorgen. En dag i veckan ska omsorgspersonal få utbildning på betald arbetstid och personalen ersätts med vikarier.