Resistenta råttor

Fler och fler råttor klarar av att äta stora mängder gift utan att påverkas.

På Sveriges Veterinärmedicinska anstalt ska man nu göra en undersökning om varför giftet inte alltid biter på smågnagarna. Fler råttor i Sverige skulle inbära en ökad risk för att sjukdomar sprids mellan djurbesättningar på olika gårdar, men även människor kan påverkas menar Håkan Kjellberg på Anticimex