Nytt datasystem för effektivare planering inom vården

Ett nytt datasystem för att sända information om patienter mellan vårdcentraler, sjukhus och kommunernas hemtjänst kommer att införas över hela länet .

Ett försök har gjorts i Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby kommuner som slagit mycket väl ut. Det säger Margareta Jansson, omvårdnadsstrateg på landstinget och Catarina Löfkvist har arbetat med försöket.

Systemet beräknas kunna vara igång till hösten.