Kommuner bör få avgöra strandskyddet

Kommunerna bör få ta över ansvaret för strandskyddet. Det anser Håkan Sörman, VD för Sveriges Kommuner och Landsting.Därmed ger han sig in i den mycket livliga debatten i ämnet som förts under en tid i Sunne.

Sörman anser att det är märkligt att kommunerna får planera och ge tillstånd för vägar, industrier och höghus - men inte bedöma om ett strandnära hus stör. Att bygga nära en strand har olika förutsättningar på olika håll i landet och därför bör kommunerna fatta besluten om strandskyddet, säger Håkan Sörman.