Valåsens sågverk säger upp 25

Valåsens sågverk i Karlskoga kommer att minska antalet anställda med 25 personer.

Idag meddelas att personalminskningen ska ske successivt under hösten och den nya organisationen ska gälla från och med årsskiftet.

Ägaren Moelven meddelade i höstas att Valåsens sågverk ska få ett nytt effektivare justerverk för 55 miljoner kronor, konsekvensen blir dock att personalstyrkan nu ska minskas.

Valåsens sågverk har cirka 150 anställda idag.