Bullerrisk försenar nya bostäder i Charlottenberg

Ett tjugotal nya bostäder i Charlottenberg riskerar att försenas - eller att inte bli byggda alls. Orsaken är att ljudnivån från den närbelägna järnvägen är två decibel för hög. Trots att kommunen föreslagit en ändrad placering av husen, säger Länsstyrelsen nej. Det som krävs är ett effektivt bullerskydd.

Eda Kommun är i stort behov av fler bostäder. Inte minst inför den stora handelsutbyggnaden i kommunen. Ungefär mitt emellan Charlottenbergs centrum och det nya köpcentret planeras ett tjugotal nya bostäder. Men det ser mörkt ut - järnvägen ligger bara ett hundratal meter från det tänkta bostadsområdet och det bullrar för mycket enligt Länsstyrelsen. En missräkning för kommunchefen Bo Nilsson.

Men kommunarkitekten Leyla Ekman är optimistisk och anser att en bullervall skulle vara till nytta på flera sätt.