(s) vill bevara samarbetet med Örebro när regionindelning planeras

Socialdemokraterna i Värmland anser att den så kallade Ansvarskommitténs förslag till ny regionindelning måste bygga på de framtida regionernas uppdrag och mandat och inte så mycket om hur den geografiska kartan ska se ut.

Socialdemokraterna i Värmland påminner i sitt yttrande till Ansvarskommittén att den framtida regionindelningen inte får bli ett hinder för näringslivets utveckling.

Socialdemokraterna ger inte något förslag till regionindelning men skriver att det vore olyckligt med en regiongräns mellan Örebro och Värmland.