Eda förstärker räddningstjänsten

Den stora handelsutbyggnaden i Eda och Charlottenberg ställer högre krav på Räddningstjänsten - bland annat ökade krav på rökdykare. Eda Kommun har därför anvisat pengar till en förstärkt räddningstjänst.