Fler förskoleplatser behövs på Hammarö

Det behövs fler förskoleplatser i Hammarö kommun de kommande tio åren. Däremot kommer inte grundskolans elevunderlag att förändras i någon större utsträckning.

Det visar en ny rapport om framtidens behov av lokaler för förskola och skola i Hammarö kommun. I rapporten föreslås att kommunen bör överväga att bygga en ny skola - eller att några skolor byggs om eller byggs till, för att skapa ett effektivt lokalutrymme. För förskolans del föreslås också en totalöversyn beträffande miljön i förskolorna.