Oenighet kring ljuskontverk

En oenig kulturnämnd i Karlstad beslutade idag att anslå 200 000 kronor för att åter visa Jenny Holzers ljusprojektion på Stora Torget. Folkpartiet och moderaterna röstade emot förslaget.

Holzer’s ljusprojektion visades i samband med 100-årsminnet av unionsupplösningen med Norge i höstas och ska nu visas igen under två veckor i höst. Folkpartisten Robert Warholm, vice ordförande i kulturnämnden, ifrågasätter satsningen.