Torsby kommun söker gode män

Torsby kommun efterlyser fler gode män som hjälper personer med handikapp att sköta ekonomin.

För närvarande saknas ett fyrtiotal och behovet ökar.

-Det är svårt att säga varför behovet ökar, men människor lever längre och vi har personer på särkilda boenden som inte har några anhöriga i närheten och som därför behöver hjälp med det praktiska, säger Agneta Amneteg (m), ordförande i Överförmyndarnämnden i Torsby.