Media spär på fördomar

Medias rapportering om invandrare spär på fördomar och bidrar till ökade klyftor i samhället. Det säger Ylva Brune, universitetslektor och doktor, som har studerat mediarapporteringen.

Medias dubbla roll blev tydlig under protesterna mot muhammedkariktayrerna. Samtidigt som publiceringarna fördömdes i många debatter, blev rapporteringen från händelserna runt omkring nästan karikatyrer i sig.
Som läsare eller lyssnare kan man själv vara aktiv, och kritisk till den information som ges, säger Ylva Brune.