Döda fåglar ska rapporteras till länsstyrelsen

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att rapportera om man hittar fler än fem döda fåglar på ett och samma ställe, eftersom det då kan röra sig om fågelinfluensa.

Av säkerhetsskäl ska man inte röra vid fåglarna, utan kontakta länsvetrinärerna på Länsstyrelsen i Värmland.

Färre än fem döda fåglar behöver inte rapporteras, och man poängterar att det troligaste ändå är en annan dödsorsak än fågelinfluensan. Normalt sett dör det många fåglar under vintertid.