Frykens Pärla får öppna nästa vecka

Restaurangen Frykens Pärla i Lysvik kommer att kunna öppnas igen den 3 mars.

Nya beräkningar på gjorda undersökningar visar att det i dagsläget inte finns någon akut skredrisk.

Området mellan restaurangen och vattnet kommer dock fortfarande att vara avspärrat.

Beslutet fattades idag av Räddningstjänsten i Sunne i samråd med bland andra Statens Geotekniska Institut.

-Det området som fortfarande kommer att vara avspärrat förses också med ett varningssystem för att upptäcka rörelser i marken. Systemet ska läsas av två gånger om dagen och vid minsta förändring kommer hela området stängas av, säger tf Räddningschefen i Sunne, Lennart Edvardsson.

Redan nu slår man också fast att ytterligare mätningar ska göras ute i sjön när isen går upp. Dessutom kommer någon form av förstärkningåtgärd och erosionskydd att krävas i området.

Det var natten till den 24 januari som bryggan vid Frykens Pärla rasade ner i sjön efter ett skred.