Viltskador ska förebyggas

Naturvårdsverket har gett länstyrelsen i Värmland en miljon kronor för att förebygga skador av vilt. Sammanlagt har nära 15 miljoner kronor delats ut till länsstyrelserna.

Där rovdjursstammarna är starka eller expanderar görs den största satsningen för att förebygga rovdjursangrepp. Naturvårdsverket tror att pengarna kan öka acceptansen för rovdjuren i Värmland, Västra Götalands, Örebro,Västmanlands, Dalarna och Gävleborgs län.