Utsläppen av koldioxid ökar

Koldioxidutsläppen ökar över Värmland. Mellan 1990 och 2003 har de ökat med 4 procent. Och det ska jämföras med det regionala miljömålet som är en minskning med 8 procent till år 2010.

Utsläppen av svaveloxid har däremot minskat och miljömålen för 2010 har uppnåtts. Det visar en ny rapport från Länsstyrelsen.

När det gäller elanvändningen har den ökat med 60 procent, inom industrin har den nästan fördubblats.