Prissänkning på röntgen i Säffle

Landstinget sänker priset på röntgenundersökningar för att få fler patienter till röntgen i Säffle från Västra Götaland.

Antalet patienter från Västra Götaland har sedan 2004 nästan halverats och orsaken är de högre priserna i Värmland.

Från och med första mars justeras utomlänstaxan till att ligga i nivå med internpriserna i Västra Götaland.